МИСИЈА

 

Мисија Института економских наука Бања Лука је провођење научних и развојних истраживања на пољу економије, посебно с аспекта провођења емпиријских истраживања у циљу што бољег разумијевања привредних могућности Републике Српске и идентификовања стратегија и мјера економске политике које могу дјеловати на раст и развој економије.

Мисија Института економских наука Бања Лука је да, обезбјеђењем високе стручне компететности запослених, коришћењем својих научно-истраживачких и развојних потенцијала, сталним присуством у привреди, допринесе економском развоју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

 

ВИЗИЈА И ЦИЉ

 

Институт економских наука Бања Лука је прогресиван и отворен Институт који представља главну окосницу економског развоја Републике Српске. Сталним подизањем нивоа знања, улагањем у кадрове и осавремењавањем опреме тежи да постане водећа научно-истраживачка организација у области економије.

Главни циљ Института економских наука Бања Лука је да постане лидер из области друштвено-економског развоја у Републици Српској, Босни и Херцеговини и земљама у окружењу, и да постане једна од значајних карика опоравка, раста и развоја домаће економије.

Подциљеви Института економских наука Бања Лука су:

  • обезбјеђивање кадровских и материјалних претпоставки за реализацију главног циља;
  • сарадња са Владом Републике Српске;
  • сарадња са јавним и приватним сектором у Републици Српској,
  • фокус на сложене истраживачке програме и сталној евалуацији истраживачких пројеката;
  • на националном нивоу ојачати позицију водеће научноистраживачке установе, јачајући сарадњу са осталим научним институцијама;
  • Настојање да на међународном плану постабне водећа регионална истраживачка установа која ће свој квалитет и међународну препознатљивост унаприједити кроз институционалну и партнерску сарадњу с водећим иностраним научним установама и истраживачима.